Roraty 2018

Choć rozpoczęliśmy już świętowanie Bożego Narodzenia, to jednak nie możemy zapomnieć wspaniałego czasu rekolekcji, jakie przeżywaliśmy na Mszach roratnich. Przez cały Adwent słuchaliśmy nauk, które opowiadały o darach i owocach Ducha Świętego. Kazania głoszone były przez wikarych – ks. Marcina i ks. Leszka zarówno w Rabie, jak i w Bielance. Cieszymy się liczną obecnością dzieci i młodzieży na Mszach ku czci Matki Bożej. Słowa uznania kierujemy do rodziców i dziadków, którzy dbali aby pociechy dotarły do kościoła. Ostatnie Roraty w Wigilię Bożego Narodzenia poprowadził ks. Proboszcz Antoni Zuziak. Po Eucharystii na wiernych uczestników czekały niespodzianki i słodycze.