Betlejemskie Światło Pokoju

Na plebanię w Rabie Wyżnej dotarło już Światełko Betlejemskie. Wiernym w Rabie Wyżnej światełko zostanie przekazane 23 XII na wszystkich Mszach św. oraz  24 XII w czasie Rorat (7.00). Lampion z zapaloną świecą będzie ustawiony na ołtarzu Matki Bożej. Od tego płomienia warto zapalić wigilijną świecę, aby przypominała nam o miejscu narodzin Pana; w modlitwie łączyła nas z Betlejemską Grotą i całym światem prosząc o pokój dla wszystkich ludzi.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.