Odpusty za zmarłych

Początek listopada to czas, gdy nasze modlitwy częściej kierujemy za tych, którzy odeszli już z tego świata. Szczególnym darem jest odpust dzięki któremu dusze czyśćcowe mają wstęp do Nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. 2 listopada Kościół wspomina  w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
________________________________________________________

W najbliższych dniach możemy uzyskać odpusty za zmarłych:

 • Wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych  oraz wspomnienie Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust ten można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
  Warunki zyskania odpustu są następujące:
  1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
  2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
  3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
  4) Trwanie w stanie łaski uświęcającej (lub spowiedź) i Komunia św.
 • W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
  ________________________________________________________

Porządek nabożeństw w dniach 1 i 2 listopada 2018 r.

Młodzieżowa Akcja Znicz