Adoracja Sakramentalna #1 – Chrzest

Młodzież z Raby Wyżnej zaprasza wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy piątek – 26 października po Mszy św. wieczornej.

W tym roku tematem spotkań z Chrystusem Eucharystycznym będzie 7 sakramentów świętych. W pierwszej z nich mówiącej o wielkości sakramentu chrztu dziękować będziemy za naszych rodziców, którzy przynieśli nas do kościoła abyśmy mogli pełni łaski rozwijać nasze życie duchowe.

Seria Adoracji Sakramentalnych będzie prowadzona w kościele w Rabie Wyżnej zazwyczaj w czwarte piątki miesiąca. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Każdą adorację z tej serii będziemy kończyli indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym sakramentem.

W czasie adoracji będzie możliwość spowiedzi.