Zaproszenie na spotkanie patriotyczne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Rabie Wyżnej zaprasza wszystkich 13 października na ognisko patriotyczne. Dbajmy o to, abyśmy pamiętali o bohaterskich czynach i postawach naszych przodków, którzy sto lat temu walczyli o suwerenność Naszego Państwa. Módlmy się wspólnie o dobrą przyszłość dla naszego Narodu. Spotkanie rozpocznie się o 15.00 w Domu Parafialnym. W planach jest też modlitwa różańcowa i Msza św., a po niej ognisko z śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen