Różańcowa drabina do Nieba

7 października przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. O 11.30 została odprawiona suma odpustowa, a po Eucharystii procesja Różańcowa do pięciu ołtarzy. Świętowanie zakończyliśmy uroczystym śpiewem Te Deum.

Sumistą, a zarazem kaznodzieją był dziekan naszego dekanatu, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus – ks. Dariusz Pacula. W kazaniu porównał obraz znany ze współczesnego ratownictwa morskiego do obrazu jaki Michał Anioł przedstawił nam w Kaplicy Sykstyńskiej. Nieraz się zdarza, że rozbitkowie ratowani są przez helikopter i w ostatniej chwili wyciągani z wody na drabince bądź linie. Michał Anioł w jednej ze scen Sądu Ostatecznego przedstawił człowieka, który ratuje dwóch innych ludzi przed piekłem i wyciąga ich na różańcu do nieba. Matka Boża niejako  przez różaniec ratuje dusze, które zagrożone są karą piekła. Maryja w objawieniach wielokrotnie prosiła o odmawianie różańca. Ksiądz dziekan mówił, że różaniec jest nie tylko tarczą, ale też bronią, którą mamy używać do walki ze złem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowej.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszej parafii. W Rabie Wyżnej o 17.15, a w Bielance o 16.30.