Kurs dla kandydatów na ministrantów

W Wielki Czwartek br. przyjęliśmy do Liturgicznej Służby Ołtarza 8 nowych ministrantów. Już czas rozpocząć kolejny kurs dla kandydatów. Zapraszamy chłopców z klasy 4 szkoły podstawowej i starszych do służenia Panu Jezusowi w czasie nabożeństw w kościele.

Pierwsze spotkanie dla kandydatów (i rodziców – jeśli mogą przyjść) w najbliższą sobotę (15 IX) o godz. 9.00 na plebanii.

Służba Panu nie tylko pogłębia wiarę, ale także uczy obowiązkowości, punktualności i daje możliwość integracji z rówieśnikami poprzez wspólne wyjazdy i zawody sportowe.