Pielgrzymka na Białoruś w poszukiwaniu Polskości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej na czele z panią Kierownik Danutą Lemiszka zorganizował wyprawę Śladami polskości na Białorusi. Wzięli w niej udział Uczniowie Gimnazjum w Rabie Wyżnej którzy realizowali Program „Śladami Polskości”, Siostry Nazaretanki, oraz mieszkańcy Gminy Raba Wyżna z Raby Wyżnej, Skawy, Podsarnia i Bielanki. Opiekę duchową sprawowali księża: ks. Marcin Borowicz i ks. Norbert Sarota.

Trasa naszej wyprawy wiodła poprzez: przejście graniczne Kużnica Białostocka – Bruzgi dalej  Grodno; Wasiliszki, Baranowicze; Nieśwież; Nowogródek; Mińsk; Brześć i przejście graniczne w Terespolu. Wędrując  szlakami turystycznymi  obowiązkowa była wędrówka po ścieżkach wybitnych pisarzy: Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiewicza, odwiedziny w domu Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach. W Nowogródku odwiedziliśmy siostry Nazaretanki, które opiekują się Białą Farą, miejscem gdzie Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską, tam również był ochrzczony i cudem uratowany przed cudownym obrazem Matki Boskiej Nowogródzkiej Adam Mickiewicz. W Nowogródku są pochowane błogosławione Siostry Męczenniczki, które oddały życie za 120 osób przeznaczonych na rozstrzelanie przez Niemców w 1943 roku, odwiedziliśmy też miejsce śmierci męczeńskiej błogosławionych Sióstr w lesie 5 km od Nowogródka.

Serce rośnie, gdy widzi się polskie akcenty. Ślady polskości było widać na całej trasie naszej wędrówki. Wiele z nich odegrało bardzo ważną rolę w historii polski jak np. Stary i Nowy Zamek w Grodnie – to tu zwołano ostatni Sejm Rzeczypospolitej a ostatni Król Polski Stanisław August Poniatowski zrzekł się władzy królewskiej.

Białoruś wywarła na nas jak najlepsze wrażenie pod względem panującego porządku i gościnności mieszkańców.

Tekst: Halina Szewczyk
Foto: Halina Szewczyk, Przemysław Sęk