Rzeszowskie uwielbienie Pana z Rabiańską Młodzieżą

31 maja 2018 r., w święto Bożego Ciała odbył się XVI Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jak co roku Koncert obfitował w pełne wielbienia dźwięki. Rzeszów rozbrzmiał potężną pieśnią uwielbienia. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi spotkało się wspólnie , aby wielbić Boga śpiewem i tańcem.

W tym licznym tłumie znalazła się i nasza młodzież . Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z ks. Marcinem mieli okazje tam być. W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na koncercie nie zabrakło wątków patriotycznych. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha rozpoczął się jak co roku punktualnie o 19.00.w rzeszowskim Parku Sybiraków.

„Teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże: napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość… Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego Krzyża, budować naszą wspólną przyszłość.” -podczas koncertu wybrzmiały wciąż aktualne słowa Świętego Jana Pawła II