Kapelan OSP dla gmin Raba Wyżna i Spytkowice

Na prośbę międzygminnego Zarządu ZOSP RP Raba Wyżna-Spytkowice ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski mianował księdza Leszka Dyląga kapelanem jednostek Ochotniczych Straży pożarnych w obu gminach.
W prośbie do Metropolity strażacy napisali między innymi: „naszym pragnieniem jest, aby kapłan uczestniczył w uroczystościach strażackich i wspierał duchowo strażaków w wykonywaniu ich służby zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Obecność kapelana pomaga, by pełniona służba, jak również życie osobiste strażaków ochotników i ich rodzin rozwijało się w oparciu o zasady wiary chrześcijańskiej oraz w duchu chrześcijańskich tradycji narodowych.”
Ksiądz Leszek już w parafii w Sułkowicach był proszony o opiekę duchową nad Strażakami. Oprócz uczestnictwa w uroczystościach strażackich, brał udział w wyjazdach integracyjnych i zorganizował pielgrzymkę do sanktuarium św. Floriana w Austrii.

Modlitwa strażaka

( autor nieznany, tłum. Jolanta Kozak)

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Modlitwa pochodzi z książki: Richarda Picciotto „Ostatni z żywych”