Święto Strażaków 2018

W przededniu wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków, 3 maja 2018 roku na Mszy św. o 11.30 modliliśmy się w intencji OSP, aby dobry Bóg wspierał i błogosławił strażakom w ich służbie, a zmarłych nagrodził życiem wiecznym. W kazaniu ks. Leszek podkreślił wartości płynące z strażackiego hasła: „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek” mówiąc, że to niejako streszczenie, kwintesencja powołania strażackiego.

3 maja to także uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz rocznica uchwalenia Konstytucji. Dlatego nie mogło zabraknąć odniesień patriotycznych, w końcu strażacy służą naszej Ojczyźnie. Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz  „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek” – to dwa piękne hasła, które powinny kształtować strażacką służbę i duchowe wzrastanie. 

Po Eucharystii Druhowie i Druhny przemaszerowali pod strażnicę OSP w Rabie Wyżnej. Tam odbyło się ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.