Wspomnienia z bierzmowania 2018

24 kwietnia do naszej parafii zawitał ks. bp Jan Szkodoń. Przybył, aby udzielić sakramentu bierzmowania młodzieży z klas III gimnazjum. Umocnienie wiary i zdolność do mężnej jej obrony. Biskup udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 55 młodym parafianom. W procesji z darami młodzież przyniosła krucyfiks z medalikiem świętego Benedykta, zawierającym wypisany egzorcyzm. Takie krzyże, wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej, otrzymali wszyscy bierzmowani, by przypominały im o towarzyszącej każdemu miłości Boga, który nie opuszcza człowieka w chwilach pokus i trudności.

Pod koniec uroczystości młodzież podziękowała księdzu biskupowi za łaskę sakramentalną, którą otrzymali przez jego ręce. Swoją wdzięczność wyrazili także wobec rodziców, katechetów i wychowawców, którzy przyczynili się do rozwoju ich wiary.