Akcja Flaga

„Niech Polska flaga zawiśnie w naszych oknach”.
W związku ze zbliżającym się Dniem Flagi Polski (2 maja) oraz rocznicą Uchwalenia Konstytucji (3 maja), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Rabie Wyżnej, realizując swoje cele statutowe, włączyło się w ogólnopolską inicjatywę krzewienia i promowania postaw patriotycznych na terenie całej Polski.
Święto Flagi to dobra okazja do uosobienia naszej wiary i patriotyzmu, bo symbol ten, to przejaw jedności i miłości do Ojczyzny, a także troski o Naród i Państwo.

Po każdej Mszy 22 i 29 kwietnia będzie można nabyć flagę narodową przed kościołem. 

Foto: Studio4u