Wielkanoc Seniorów

W ubiegłą niedzielę po południu odbyło się wielkanocne spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rabie Wyżnej. Uroczyste spotkanie otworzył Pan Prezes Adam Pęksa, ks. Proboszcz Dziekan Antoni Zuziak poprowadził wspólną modlitwę. Było wiele czasu na wspólne rozmowy przy doskonale zastawionych stołach, na których królowały potrawy przygotowane przez samych seniorów. Już niemal 30 lat Koło Emerytów dba o seniorów z naszej miejscowości i okolic organizując spotkania, wyjazdy do teatru i dłuższe wycieczki (nawet zagraniczne). Swoją aktywnością seniorzy pokazują niekiedy nawet młodszym od siebie jak piękny jest świat i jak dobrze korzystać z tego co otrzymujemy od Boga.