Wielki Piątek 2018

Wielki Piątek to czas powagi, smutku, chwili zastanowienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi przez Syna Bożego. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18.00, przewodniczył jej ks. Marcin Borowicz. W czasie nabożeństwa słuchaliśmy Pasji wg św. Jana oraz adorowaliśmy Drzewo na którym umarł nasz Zbawiciel. Przez całą noc trwała adoracja w „Grobie Pańskim”.