Plan Triduum Paschalnego 2018

Przedstawiamy plan Triduum Paschalnego, czuwania w „Ciemnicy” i Grobie Pańskim oraz poświęcenia pokarmów.

W Kościele kończy się Wielki Post i zaczyna najkrótszy okres liturgiczny w ciągu roku. Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, to szczyt całego roku liturgicznego. Święta Wielkanocne nie są może tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie, jednak dla chrześcijan mają ogromne znaczenie. Zmartwychwstanie Jezusa to centralna uroczystość w roku liturgicznym.

Wielki Czwartek
Podczas Mszy św. w tym wyjątkowym dniu wspominamy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku – ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Chrześcijanie – zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – sprawować mają te wydarzenia, które On zainicjował. Do tego są powołani szczególnie kapłani, którzy „przez modlitwę i włożenie rąk” w sposób wyjątkowy uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”
22.00 – 23.00 Adoracja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
23.00 Zakończenie Adoracji

Wielki Piątek
Drugi dzień Triduum Paschalnego stanowi Wielki Piątek, w którym wierni przestrzegają ścisłego postu, a także oddają się chwilom zadumy związanej z męką i śmiercią Chrystusa. Jest to czas powagi, smutku, chwili zastanowienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi przez Syna Bożego.

Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”
7.00 – 9.00 Indywidualnie
9.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa – p. mgr A. Tokarczyk
10.00 – 11.00 Wspólnota GALILEA
11.00 – 12.00 KSM – ks. Marcin
12.00 – 13.00 Panamaraba, Oaza – ks. Leszek
15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA
16.00 – 18.00 Indywidualnie

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja Pana Jezusa w Grobie
21.00 – 22.00 Bielanka, Buczkówka, Bielańskówka,
22.00 – 23.00 Młodzież – Droga Krzyżowa
23.00 – 24.00 Węgrzynówka, Stramówka ,Pałaszówka

Wielka Sobota
Adoracja Pana Jezusa w Grobie
0.00 – 1.00 Jaskówka, Pietrzakówka, Zarębówka
1.00 – 2.00 Ziebówka, Dudorówka, Role, Łopatkówka,
2.00 – 3.00 Wójcikówka, Kapałkówka, Kordyłówka
3.00 – 4.00 Arendarczykówka, Możdżeniówka, Majątek
4.00 – 5.00 Sołówka, Bielówka, Pudłówka, Wojtusiówka
5.00 – 6.00 Piekarczykówka, Nawalonówka, Mardyłówka
6.00 – 7.00 Wędziarzówka, Kumorówka, Bogdałówka, Rynek, Olesiakówka
7.00 – 8.00 Suskówka, Szczyptówka, Jochymówka

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przez cały dzień przychodzą, aby modlić się przy Grobie Pańskim. Do kościołów, kaplic czy wielu innych miejsc przynoszona jest „święconka” będąca koszykiem wypełnionym potrawami, które obfitują w różne, przypisane im symbole. Warto nadmienić, iż jajka są symbolem nowego życia, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni przed zepsuciem.
w Rabie Wyżnej o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
w Bielance o godz. 11.00

W sobotę wieczorem przeżywamy Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynającą celebrację Zmartwychwstania. Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. JEST TO NAJWAŻNIEJSZA LITURGIA W CAŁYM ROKU.
18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej i procesja Rezurekcyjna

 

teksty za niedziela.pl