Rekolekcje Wielkopostne 2018

Rekolekcje wielkopostne w parafii p.w. Św. Stanisława B. M. w Rabie Wyżnej będą odbywały się od 12 do 18 marca. Poprowadzi je O. Mieczysław Babraj, Redemptorysta.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

12 marca – 14 marca 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 12 marca

g. 8.00 . – Msza święta z nauką dla dzieci w Bielance.

g. 10.00. – Msza święta z nauką dla dzieci ze Szkoły Podst. w Rabie Wyżnej.

g. 11.50. – Msza św. z nauką dla Gimnazjum i kl. VII.

g. 19.00. – nauka dla Młodzieży ze szkół średnich, zawodowych i Młodzieży pracującej.

WTOREK – 13 marca

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.

g. 8. 00. – Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź dla dzieci w Bielance.

g. 10.00. – Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

g. 11.50. – Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź dla Gimnazjum i kl. VII.

g. 19.00. – Nabożeństwo pokutne z nauką i spowiedź dla Młodzieży ze szkół średnich, zawodowych i Młodzieży Pracującej.

ŚRODA – 14 marca

g. 8.00. – Msza święta z nauką dla dzieci w Bielance

g. 10.00. – Msza święta z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej.

g. 11.50. – Msza św. z nauką dla Gimnazjum i kl. VII.

g. 19.00. – nauka dla Młodzieży ze szkół średnich, zawodowych i Młodzieży Pracującej.

 

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH od 15. III. do 18 III 2018.

15. 03. Czwartek.

g. 7. 00. – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Wszystkich.

g. 10.00. – Odwiedziny Chorych z posługa sakramentalną od Majątku i Dudorówki ( włącznie ) w dół.

g. 15.00. – Odwiedziny Chorych z posługa sakramentalną w Górnej Rabie (od Pałaszówki i Ziębówki w górę) i w Bielance.

g. 18.00. – Msza św. dla Małżonków z nauką stanową.

w Bielance :

g.16.00. – Msza św. Nauką dla Wszystkich oraz sakrament Namaszczenia Chorych.

 

16.03. Piątek.

g.7.00. – Msza św. z nauką ogólną.

g. 13.30. – Okazja do spowiedzi dla Chorych.

g. 14.00. – Msza Święta z nauką dla Chorych i Starszych, oraz sakrament Namaszczenia Chorych.

g. 17.00. – Droga Krzyżowa dla Wszystkich .

g. 18.00. – Msza św. dla Małżonków z nauką stanową.

w Bielance:

g. 16. 00. – Msza św. z nauką ogólną dla Wszystkich.

Bezpośrednio po Mszy św. około g. 17. 00. Droga Krzyżowa dla Wszystkich.

 

17. 03. Sobota.

Dzień spowiedzi świętej.

g. 7.00. Msza św. z nauką ogólną .

Okazja do spowiedzi świętej.

g. 8.00. – 12.00. oraz g. 14.00. – 17.15.

Przerwa w spowiedzi św. g.10.00. – 10.30. oraz 15. 30. – 16.00.

g.18.00. Msza św. z nauką ogólną dla Wszystkich.

g.19. 00. Nauka dla Studentów, Młodzieży uczącej się i pracującej.

W Bielance spowiedź od g. 10. 45. do g. 11.45. oraz od g. 15. 00. do g. 15.45.

 

V Niedziela Wielkiego Postu 18. 03. Zakończenie rekolekcji.

g. 7.00. Msza św. z nauką ogólną .

g. 8.30. Msza św. dla dzieci z nauką

g. 10.00. Msza św. z nauką ogólną .

g. 11.30. Msza św. z nauką ogólną .

g.17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

g. 18.00. Msza św. z nauką ogólną .

Bielance:

g. 8.30. Msza św. z nauką ogólną .

g.16.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.