Styczniowe Adoracje Najświętszego Sakramentu

Serdecznie zapraszamy na Adoracje Najświętszego Sakramentu prowadzone przez młodzież. Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa.

W styczniu młodzież należąca do różnych grup w naszej parafii przygotowała spotkania z Jezusem Eucharystycznym w Rabie Wyżnej i w Bielance.

  • W Rabie w piątek (19 I) po wieczornej Mszy św.; będzie to kolejna „Adoracja w cieniu ośmiu Błogosławieństw”, tym razem rozważać będziemy słowa „Błogosławieni miłosierni”; Adoracja zakończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
  • W Bielance w niedzielę (21 I) o godz 19.00; będzie to kolejna Adoracja z serii „Odkryj Biblię”, tym razem pochylać się będziemy nad postacią Hioba.

W czasie adoracji będzie możliwość przystąpienia do sakramentu Pokuty i Pojednania.