111 lat Banku w Rabie Wyżnej

28 listopada w siedzibie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyła się wieczornica poświęcona pamięci ks. Adama Oczkowskiwego. 111 lat temu ówczesny proboszcz Raby Wyżnej chcąc pomóc w walce z lichwą, wyzyskowi miejscowej ludności i działając na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania oraz rozwoju polskiego społeczeństwa 11 czerwca 1906 roku zorganizował zebranie założycielskie i zarazem Pierwsze Walne Zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Rabie Wyżnej.

Listopadowe spotkanie przebiegło w pięknej, podniosłej atmosferze. W przygotowanie zaangażował się parafialny oddział KSM. Wśród osób, które wspominały ks. Adama Oczkowskiego nie zabrakło również członków jego rodziny.

W tym roku społeczność Banku postanowiła odnowić pomnik nagrobny swojego założyciela znajdujący się na cmentarzu w Rabie Wyżnej.