Adoracja Sakramentalna #1 – Chrzest

Młodzież z Raby Wyżnej zaprasza wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy piątek – 26 października po Mszy św. wieczornej. W tym roku tematem spotkań z Chrystusem Eucharystycznym będzie 7 sakramentów świętych. W pierwszej z nich mówiącej o wielkości sakramentu chrztu dziękować będziemy za naszych rodziców, którzy przynieśli nas