Zaproszenie na spotkanie patriotyczne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Rabie Wyżnej zaprasza wszystkich 13 października na ognisko patriotyczne. Dbajmy o to, abyśmy pamiętali o bohaterskich czynach i postawach naszych przodków, którzy sto lat temu walczyli o suwerenność Naszego Państwa. Módlmy się wspólnie o dobrą przyszłość dla naszego Narodu. Spotkanie rozpocznie się o 15.00 w Domu