Rozpoczęcie roku formacyjnego – przygotowanie do bierzmowania

We wtorek 18 września przypada święto patrona Polskiej Młodzieży – św. Stanisława Kostki. W tym dniu zapraszamy wszystkie grupy parafialne na Eucharystię i zawierzenie naszemu patronowi tegorocznej formacji ducha. W związku z reformą systemu szkolnictwa, zgodnie z decyzją Episkopatu, udzielanie sakramentu bierzmowania zostaje przeniesione do klasy ósmej, więc trzyletnia formacja