Trudne sąsiedztwo: wiara i rozum

Były sobie kiedyś dwie posiadłości, jedna obok drugiej, oddzielone płotem. Byle jakim, drewnianym czy drucianym. Właściciele obu tych posiadłości mieli psy. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, psy latały wzdłuż płotu i zawzięcie na siebie szczekały. Kiedy dobiegały do granicy, zawracały i znów leciały ze szczekiem, i tak w nieskończoność. Pewnego dnia właściciele zdecydowali: zrobimy porządne,

Gdzie jesteś?

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55, 6a), te słowa są jakby obrazem Wielkiego Postu. Szukać Boga, którego być może zagubiłem poprzez ignorancję, wstyd czy egoizm. Szukać Boga w tabernakulum, w sakramencie pokuty, w Piśmie Świętym, w modlitwie, uczynku miłosierdzia – czy w modzie, w Internecie w prasie? Czy ty szukasz Boga? A może