Błogosławieni miłosierni…

Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Bożego Miłosierdzia rozpoczyna obchód Tygodnia Miłosierdzia. Warto w tym czasie pomyśleć co ja robię dla innych?, tak zupełnie bezinteresownie, nie szukając własnej chwały czy innych korzyści. Jak takie działanie wymaga nieraz samozaparcia, delikatności, pracy w ciszy, może nawet ukrywania się przed światem. Już dawno miałem o

Gdzie jesteś?

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55, 6a), te słowa są jakby obrazem Wielkiego Postu. Szukać Boga, którego być może zagubiłem poprzez ignorancję, wstyd czy egoizm. Szukać Boga w tabernakulum, w sakramencie pokuty, w Piśmie Świętym, w modlitwie, uczynku miłosierdzia – czy w modzie, w Internecie w prasie? Czy